No-limit Hold’em

Många av de råd som gavs angående Limit Texas Hold’em gäller även för no-limit-spel. Det finns dock avgörande skillnader mellan dessa båda spelformer.…

Read more