No-limit Hold’em

Pokertaktik

Många av de råd som gavs angående Limit Texas Hold’em gäller även för no-limit-spel. Det finns dock avgörande skillnader mellan dessa båda spelformer. De viktigaste skillnaderna har att göra med handvärdering och värdet av position. När det gäller position är din placering vid bordet betydligt viktigare i no-limit-spel. Om du lyckas lura en motståndare med hjälp av din position i no-limit kan du vinna alla hans pokermarker. i en enda hand. I Limit-spel skulle du endast vinna några extra satsningar i samma läge. Å andra sidan kan det lika gärna vara du som blir lurad av en annan spelare och åker på en rejäl förlust. Det gäller alltså att vara mer försiktig och ta vara på alla de fördelar man har när man spelar no-limit Hold’em.

No-limit Hold'em

Som nämnts förändras även handvärderingen i no-limit-spel. Så kallade “Big Connectors” (AK, AQ och KQ etc) minskar i värde i denna spelform. Med denna typ av hand kommer du ofta att vinna små potter, men ofta förlora stora potter. Små och medelstora par ökar i värde i no-limit eftersom de ger dig möjligheten att dubbla upp om du träffar på floppen. Stora par ökar också i värde eftersom du kan spela av en motståndare allt han/hon om du lyckas gillra en fälla.

När du spelar no-limit måste du dessutom hålla reda på hur mycket marker alla spelare vid ditt pokerbord har. Eftersom alla marker kan åka in i potten när som helst är detta en viktig faktor att ta med i beräkningen. Du måste alltid ha balans mellan den risk du tar och det du kan vinna.

Generellt sett kan det sägas att no-limit är en tuff spelform som nybörjare bör undvika. Det är betydligt kostsammare att göra misstag i no-limit än i limit. Givetvis måste man dock spela för att kunna lära sig. Ett bra tips är att spela no-limit-turneringar med låga inköp. Man bör dock tänka på att dessa spel ofta är lösare och mer chansartade än på högre nivåer.

Previous
Hantera din bankrulle rätt!
Next
Tells i online poker

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *